Psycholoog voor psychosociale begeleiding in Groningen

Praktijk Freek van Bergen is een praktijk voor psychosociale begeleiding in de stad Groningen. Als psycholoog richt ik me voornamelijk op motiverend coachen en psychologische begeleidingsgesprekken voor mensen uit de omgeving van Groningen. Ik ben een praktijkgerichte hulpverlener die mensen helpt om hun richting te zoeken. Vanuit een positieve benadering ben ik voor een bepaalde tijd jouw gesprekspartner zodat we samen zaken die spelen onder de loep kunnen nemen. Als hulpverlener ga ik hierbij uit van jouw wensen. Daarnaast kan het lonend zijn om in gesprek te gaan wanneer je het gevoel hebt dat je vastloopt in bepaalde emoties of als je met identiteitsvragen zit. Het doel van hulp die je in kunt roepen is dat je uiteindelijk zelf verder kunt, of het nou op praktisch vlak is of op emotioneel vlak. Ik ben Psycholoog NIP: het beroep van psycholoog is niet wettelijk beschermd. Dat betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Om de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen, heeft het NIP het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP gedeponeerd. Het dienstmerk bevordert de herkenbaarheid van universitair opgeleide psychologen, goed voor zowel de hulpverlening als de beroepsgroep.

Contact kun je met me opnemen middels het antwoordformulier op deze site. Tevens kun je mailen naar freekvanbergen@gmail.com. Als je eventueel een vraag hebt aan mij, kun je deze per mail al stellen. Daarna neem ik dan contact met je op om een intakegesprek te plannen. In ieder geval kun je de rest van de site bekijken als je meer over mij wilt weten als psycholoog of over de dienstverlening die ik lever als psycholoog NIP in de stad Groningen!

studenten
Praktijk Freek van Bergen richt zich ook op studenten
Coaching
Coaching door Praktijk Freek Van Bergen
Psychologische Begeleiding
Psychologische begeleiding door Praktijk Freek Van Bergen
Relatietherapie
Psycholoog in Groningen relatietherapie voor relatiegesprekken of counseling
Cursus omgaan met bloosangst
Cursus omgaan met bloosangst
Tarieven en vergoeding
De tarieven en mogelijkheid tot vergoeding bij Praktijk Freek van Bergen
Contact
Contact en routebeschrijving praktijk Freek Van Bergen
Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

DIRECT NAAR HET CONTACTFORMULIER

Freek van Bergen heeft sinds 2007 ruime ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen als re-integratie psycholoog en gedragsdeskundige. Sinds 2011 heeft hij zijn eigen praktijk in Groningen en sinds 2012 is hij tevens werkzaam als docent HBO Pedagogiek. In 2018 is Freek verkozen tot Leeuwardens docent van het jaar. 


VERGOEDING

Omdat Freek van Bergen als psycholoog aangesloten is bij het NFG is er sinds 1 april 2013 in veel gevallen vergoeding mogelijk. Op de pagina tarieven en vergoedingen staat een duidelijk overzicht met verzekerde consulten per verzekeraar.