Psychologische begeleiding

Wat is psychologische begeleiding?

Mensen met problemen kunnen worden geholpen door middel van behandeling of gedragsdeskundige begeleiding door een psycholoog. Bij sommige cliënten verdwijnen de klachten geheel. Anderen leren beter omgaan met hun aandoening. Bij de meesten leidt de hulp van een psycholoog tot een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven.

De gesprekken met de psycholoog kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur. Een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt staat bij Praktijk Freek van Bergen centraal. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Praktijk Freek van Bergen is een psychologenpraktijk waar gedragstherapeutisch, cognitief en inzichtgevend wordt gewerkt. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan. Dit is geen standaard aanpak, de mogelijkheden en wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Mijn specialiteit ligt vooral op het gebied van individuele begeleiding van jongeren en volwassenen. Partnerbegeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens is er de mogelijkheid voor sociale vaardigheidstrainingen, dit is een benadering voor mensen die last houden van weinig assertiviteit. Dit kan tot gevolg hebben dat deze personen zich niet weerbaar kunnen opstellen.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de hulpverlening is gelegen in de motivatie van de cliënt. Daarnaast is het belangrijk dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing van het probleem. Van mij mag hij/zij hierbij professionele hulp verwachten.


Waarom begeleiding?

Met welke klachten en problemen kunt u terecht?

Mentale klachten

 • (Sociale) Angsten / paniekaanvallen
 • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
 • Depressieve klachten / somberheid / schuldgevoelens
 • Onzekerheidsgevoelens, moeite voor jezelf opkomen
 • Stressklachten vanwege problemen thuis, op het werk of met de studie
 • Slaapproblemen
 • Rouw
 • Problemen in uw relatie / vriendschappen
 • Problemen na echtscheiding
 • Opvoedingsproblemen
 • Moeite met veranderingen in uw leven (levensfaseproblemen)
 • Problemen in de identiteitsvorming bij homoseksualiteit

Werkproblemen

 • Overspannenheid en burn-out
 • Assertiviteitsproblemen
 • Conflicten
 • Verandering van baan
 • Werkeloosheid
 • Voorbereiding op pensionering

Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is

 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen / benauwdheid / hyperventilatie

Werkwijze

Ik hanteer als psycholoog kortdurende en klachtgerichte psychologische behandelingen aan personen met psychische klachten. Een behandeling telt gemiddeld zo'n 5 tot 15 gesprekken.

Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Cognitief Perspectief

De behandelmethode cognitieve gedragstherapie baseert zich op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar in verbinding staan.

Om een simpel voorbeeld te noemen als iemand automatische negatieve gedachten heeft zal dit invloed hebben op de gevoelens en het gedrag van dezelfde persoon.


Wat is rationeel emotieve therapie?

Informatie voor clienten met betrekking tot RET


Clientervaringen

"Voordat ik bij Freek op spreekuur kwam vond ik mijzelf minderwaardig en verspilde ik veel energie aan het ondermijnen van mezelf en het verhelpen van symptomen van depressie. Tegenwoordig laat ik niet meer over me heen lopen en ben ik een zelfstandige, zelfverzekerde vrouw geworden die weer gewoon plezier heeft in het leven en heb ik mezelf eindelijk geaccepteerd zoals ik ben. Freek heeft mij geholpen om tot dit punt te komen door niet alleen te luisteren en vragen te stellen, maar hij heeft mij ook handvatten gegeven om vanaf dit punt niet meer weg te zakken in oude gewoontes."

"Via mijn zorgverzekeraar kwam ik bij Freek terecht. Door een volkomen onverwachte beëindiging van mijn relatie was ik de weg behoorlijk kwijtgeraakt. Ik snapte het niet en wist even niet meer hoe ik verder moest. Freek toonde zich een geduldig luisterend oor, hield me een spiegel voor en hielp me de draad weer op te pakken. Een paar maanden later ging het weer mis met mij. Ik bleef hangen in mijn eigen verhaal en verdriet en kwam daardoor niet aan verdere verwerking toe. Ik heb Freek opnieuw benaderd. Al in het eerste gesprek wist hij mij zo te spiegelen dat ik op een ander been kwam te staan. Er volgden daarna twee sessies en toen wist ik dat en hoe  ik verder kon."

"Freek luistert goed en is scherp, hij is kritisch en houdt je een glasheldere spiegel voor. Hij weet je daardoor te raken, tot nadenken te zetten en je verder te helpen. Dit gaat op een zeer prettige wijze in een relaxte omgeving."