Studenten  

…STUDIEVERTRAGING? Praktijk Freek van Bergen loopt met je op, kijkt met jou samen waar de knelpunten liggen, adviseert en begeleidt.  

De studententijd is een roerige tijd van het leven. Iemand gaat vaak voor het eerst op zichzelf wonen en in dat proces moeten allemaal keuzes worden gemaakt. Daarnaast is er de constante druk om te presteren, tegenwoordig hebben veel studies tevens het bindend studieadvies. Met betrekking tot de studie kan iemand daarom veel spanningen hebben of een gebrek aan zelfvertrouwen. Het kan voorkomen dat iemand tijdens de studietijd moeite heeft met het aangaan van contacten en daar kan je eenzaan van worden. De nieuwe situatie waar je tijdens je studietijd in komt kan om aanpassingsvermogen vragen en tot aanpassingsproblemen leiden. Praktijk Freek van Bergen richt zich als psychologenpraktijk in de stad Groningen ook op studenten. Ik heb zelf aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd en kan me goed verplaatsen in jou als student en de keuzes die je moet maken.Als psycholoog streef ik ernaar om studenten en andere cliënten laagdrempelig en individugericht te helpen. Je kunt altijd contact opnemen voor een gesprek in Groningen om samen te kijken naar de dingen waar je tegenaan loopt. Mochten we een of meerdere aandachtspunten vinden waar we samen aan kunnen werken, kunnen we een plan opstellen waarin we deze begeleiding vorm geven.

Problemen die verder nog voor kunnen komen zijn:

 • Je hebt moeite om contacten te leggen
 • Iets niet willen maar het toch doen
 • Je hebt een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Vaak piekeren en je somber voelen
 • Overspannenheid en niet je eigen grenzen aan kunnen geven
 • Relatieproblemen of problemen met je ouders
 • Je hebt moeite met het maken van een keuze of keuzes
 • Uitstellen van leren, studievermijdend gedrag
 • Niet goed kunnen verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Last hebben van disciplineproblemen

Afspraak maken? Ga naar de pagina CONTACT

Clientervaring: "Met het, spreekwoordelijk, lood in de schoenen fietste ik vanochtend naar Helpman. Om eerlijk te zijn zag ik erg tegen het gesprek op, vond het bovenal ontzettend spannend. Na een ontzettend fijn en leerzaam gesprek, is niet enkel mijn 'vrees' ongegrond gebleken.. ook zijn er tal van aanknopingspunten waar ik in mijn persoonlijke ontwikkeling mee verder kan. Ontzettend bedankt voor dit eerste gesprek!" Leon, 25 jaar  

Share this page:
Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Beroepskeuzetraject

Samen met de (aankomend) student wordt bekeken welke interesses deze heeft. Na een intake worden er aan de hand van vragenlijsten en de intake een profiel geschetst van de persoon en daarnaast worden er in drie gesprekken een gedegen advies opgebouwd. 

Gedurende dit traject zijn er drie contactmomenten. Wanneer client graag meer verdere loopbaanbegeleiding wil, om bijvoorbeeld vaardigheden op te bouwen of om meer praktische begeleiding te krijgen met betrekking op het schrijven van een brief of curriculum vitae, kunnen er meer sessies worden gepland.

Clientervaringen

"Voordat ik bij Freek op spreekuur kwam vond ik mijzelf minderwaardig en verspilde ik veel energie aan het ondermijnen van mezelf en het verhelpen van symptomen van depressie. Tegenwoordig laat ik niet meer over me heen lopen en ben ik een zelfstandige, zelfverzekerde vrouw geworden die weer gewoon plezier heeft in het leven en heb ik mezelf eindelijk geaccepteerd zoals ik ben. Freek heeft mij geholpen om tot dit punt te komen door niet alleen te luisteren en vragen te stellen, maar hij heeft mij ook handvatten gegeven om vanaf dit punt niet meer weg te zakken in oude gewoontes."

"Via mijn zorgverzekeraar kwam ik bij Freek terecht. Door een volkomen onverwachte beëindiging van mijn relatie was ik de weg behoorlijk kwijtgeraakt. Ik snapte het niet en wist even niet meer hoe ik verder moest. Freek toonde zich een geduldig luisterend oor, hield me een spiegel voor en hielp me de draad weer op te pakken. Een paar maanden later ging het weer mis met mij. Ik bleef hangen in mijn eigen verhaal en verdriet en kwam daardoor niet aan verdere verwerking toe. Ik heb Freek opnieuw benaderd. Al in het eerste gesprek wist hij mij zo te spiegelen dat ik op een ander been kwam te staan. Er volgden daarna twee sessies en toen wist ik dat en hoe  ik verder kon."

"Freek luistert goed en is scherp, hij is kritisch en houdt je een glasheldere spiegel voor. Hij weet je daardoor te raken, tot nadenken te zetten en je verder te helpen. Dit gaat op een zeer prettige wijze in een relaxte omgeving."