Tarieven en vergoeding

De tarieven voor gesprekken met een psycholoog zijn gebaseerd op de tijd/investeringen die nodig zijn voor het consult met de psycholoog (inclusief voorbereiding, verslaglegging en overige kosten).

Tarieven vanaf 2020

  • Individueel consult 45 min.                                    € 85,00
  • Individueel consult Studententarief 45 min.  € 50,00
  • Relatiegesprek 60 min.                                            € 105,00
  • Tarief cursus omgaan met bloosangst: Euro €350,00 

Ziektekostenverzekering: vergoeding van een psycholoog door je ziektekostenverzekering is afhankelijk van de polis en welk pakket je hebt. Praktijk Freek van Bergen is lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg bij de vakgroep voor psychosociaal of maatschappelijk werk. Voor veel cliënten bestaat hierdoor de mogelijkheid om bepaalde behandelingen of begeleidingen vergoed te krijgen. Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of bepaalde therapievormen zijn uitgesloten. Ook kunt u informeren bij de gemeente naar een AWBZ-vergoeding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of persoonsgebonden budget. Soms zijn er ook mogelijkheden via een andere uitkeringsinstantie. Tarieven kunnen eventueel naar draagkracht bepaald worden (zie bijvoorbeeld het studententarief).

Afspraak verzetten: bij het afzeggen of verzetten van de afspraak met de psycholoog is het volgende van belang. Zoek op tijd contact om een afspraak te verzetten. Anders houdt u een plek bezet en moet misschien iemand anders onnodig lang wachten. U kunt hiervoor een e-mail sturen. Hierbij is het tijdstip van het versturen van e-mail de norm. Indien een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, is de praktijk genoodzaakt het volledige consulttarief in rekening te brengen.

Freek van Bergen - Psycholoog NIP
Registratienummer NIP 204206
Registratienummer NFG 8003057588
BSN: 193537515
KvK: 52035654
AGB Zorgverlener: 94-012094
AGB Praktijk: 94-59560

Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Om de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen, heeft het NIP het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP gedeponeerd. Het dienstmerk bevordert de herkenbaarheid van universitair opgeleide psychologen en beschermt daarmee zowel de beroepsgroep als de cliënt.

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een onafhankelijke belangenbehartigings-organisatie voor professionals werkzaam in de psychosociale zorg. De NFG heeft meer dan 1000 leden, waaronder psychologen, counselors en coaches, maar ook pedagogen, maatschappelijk werkers en andere zorgprofessionals.

Vergoeding bij verzekeraars

Onderstaand treft u een overzicht van alle zorgverzekeraars waarmee de NFG jaarlijks contact heeft over vergoedingsmogelijkheden (klik op de link): Microsoft Word - 20201122 NFGvergoedingenoverzicht2021 versie 1.0 (de-nfg.nl)

Clientervaringen

"Voordat ik bij Freek op spreekuur kwam vond ik mijzelf minderwaardig en verspilde ik veel energie aan het ondermijnen van mezelf en het verhelpen van symptomen van depressie. Tegenwoordig laat ik niet meer over me heen lopen en ben ik een zelfstandige, zelfverzekerde vrouw geworden die weer gewoon plezier heeft in het leven en heb ik mezelf eindelijk geaccepteerd zoals ik ben. Freek heeft mij geholpen om tot dit punt te komen door niet alleen te luisteren en vragen te stellen, maar hij heeft mij ook handvatten gegeven om vanaf dit punt niet meer weg te zakken in oude gewoontes."

"Via mijn zorgverzekeraar kwam ik bij Freek terecht. Door een volkomen onverwachte beëindiging van mijn relatie was ik de weg behoorlijk kwijtgeraakt. Ik snapte het niet en wist even niet meer hoe ik verder moest. Freek toonde zich een geduldig luisterend oor, hield me een spiegel voor en hielp me de draad weer op te pakken. Een paar maanden later ging het weer mis met mij. Ik bleef hangen in mijn eigen verhaal en verdriet en kwam daardoor niet aan verdere verwerking toe. Ik heb Freek opnieuw benaderd. Al in het eerste gesprek wist hij mij zo te spiegelen dat ik op een ander been kwam te staan. Er volgden daarna twee sessies en toen wist ik dat en hoe  ik verder kon."

"Freek luistert goed en is scherp, hij is kritisch en houdt je een glasheldere spiegel voor. Hij weet je daardoor te raken, tot nadenken te zetten en je verder te helpen. Dit gaat op een zeer prettige wijze in een relaxte omgeving."